Naturalismen, realismen og fransk impressionisme


Holger Drachmann

 

Sigvard Hansen

 

Niels Pedersen Mols 

 

August Wilckens

August Wilckens:

Bryllup Sønderho. 1925.

Udsnit.

I denne periode, er præget af de nye strømninger fra Frankrig med kravet om en ny malerstil, søgte flere kunstnere til Fanø , specielt om sommeren, tiltrukket af lyset på Fanø.

 

Disse kunstnere søgte ligesom den forrige generation inspiration i øens folkeliv, men nu ud fra en realistisk tilgang til befolkningens liv og med blik for øens barske natur.

 

Fra denne periode ejer Fanø Kunstmuseum en række smukke  skitser af naturen og befolkningen udført af forfatteren og maleren Holger Drachmann (1846-1908), som af de fleste er mere kendt for sit tilhørsforhold til Skagen. Ikke desto mindre besøgte han Fanø første gang allerede i 1875 og siden fire gange i årene 1892-1894, hvorfra skitserne stammer.

 

Andre malere, der tilhører den realistiske retning er Sigvard Marius Hansen (1859-1938), der med dramatik skildrer hverdagslivet og portrætmaleren Walter Meinhardts (1891 - 1948) og Niels Pedersen Mols (1859-1921), der specielt har dyrene i centrum. August Georg Wilckens (1870-1939), som var gode venner med Jacob Nøbbe (1850 -1919), Emil Noldes tegnelærer, er tydeligt inspireret af impressionismen i sit maleri Udsigt over Sønderho.

Holger Drachmann

1846-1908

Holger Drachmann, der både blev en stor marinemaler og en højt elsket digter, besøgte Fanø fem gange mellem årene 1875 og 1894. Under opholdene tegnede og malede han og fandt inspiration til sin digtning, men især var målet dog rekreation og håb om et bedre helbred. Han var desuden med til at festliggøre indvielserne af de store badehoteller, Kurhotellet og Kongen af Danmark.


I de 32 skitser, som Fanø Kunstmuseum ejer, giver Holger Drachmann et levende indtryk af Fanøs befolkning og storslåede natur. For den store ”Dannerskjald” kunne Fanø være som et paradis med ”Alt hvad en Digter og Marinemaler kunne begære”, men også ”græsseligt”, når badegæsterne kom.


Fanø Kunstmuseum har udgivet bogen Holger Drachmann på Fanø. Skildret i malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, digte og samtidige dokumenter skrevet af Per Hofman Hansen. Bogen kan bla. købes i museumsbutikken for 225 kr.

For medlemmer er prisen 198 kr.

Holger Drachmann: Badevogne ved Fanø Bad. Juni 1894.

Sigvard Hansen

 1859 - 1938

Sigvard Marius Hansen var oprindelig uddannet porcelænsmaler, men blev siden uddannet på Kunstakademiet i 1883. Resten af livet var han fast udstiller på Charlottenborg. Hans bekendtskab med Fanø daterer sig tilbage til 1916, og siden forblev han en regelmæssig gæst frem til sin død.

De tidligste spor af Sigurd Hansens ophold på Fanø er at finde helt tilbage i 1888 med et motiv fra Nordby og et andet fra Sønderho i 1911. Men kendt er især hans billede En fanøkone venter besøg (1916) med motiv fra stuen i Oldemors hus (Digevej 4). Her viser Sigvard Hansen hverdagens stille dramatik og peger frem mod et modernistisk syn på dialogen mellem værk og beskuer.

Som supplement for hukommelsen benyttede Sigvard Hansen sig af at fotografere sine motiver, hvoraf de ældste fra Fanø – i farver! – er fra 1907-1908.

Sigvard Hansen: Oldemors stue. 1916.

Niels Pedersen Mols 

1859 - 1921

Niels Pedersen Mols var uddannet som malersvend og frekventerede Kunstakademiet 1880-84. I 1893 modtog han Eckersbergs Medalje.

Efter sit gennembrud i 1886 søgte Mols i sine realistiske malerier af landarbejderne, deres omgivelser og dyr at give en objektiv, engageret og ofte monumental skildring af de faktiske forhold. Blandt hans mest populære arbejder er Fanø Kunstmuseums monumentale Æ Hjøwerplads set fra øst (1917) og Ørkenvandringen (1918).

August Wilckens

1870 - 1939

August Georg Christoph Wilckens var født i Haderslev, der i 1870 var tysk, hvor han tog sin kunstneriske uddannelse i München, Nürnberg og Dresden, hvor han siden blev professor.

At Wilckens omkring 1899 fandt vej til Fanø, skete sandsynligvis i forbindelse med nogle restaureringsopgaver af Møgeltønder Kirke.

I 1906 købte han således huset Nord Land 36 i Sønderho, men i 1911 flyttede han til i Øster Land 32, som han beboede frem til sin død.

Wilckens' motiver af landskaber rummer noget af den samme uendelighed, som man også ser i Jacob Nøbbes motiver. Det gælder specielt Udsigt

over Sønderho (ca. 1920), hvor indflydelsen fra impressionismen er tydelig. Her har Wilckens moduleret maleriet op i hurtige strøg, som giver et øjebliksbillede af udsigten fra de sandede klitter over Sønderho og Vadehavet i baggrunden.