Carl Johan Forsberg:

La Gravida. 1903.

Her i begyndelsen af det nye århundrede kan man om sommeren godt tale om en kunstnerkoloni på Fanø; her mødtes allerede anerkendte kunstnere som Johan Rohde (1856 -1935), Dohm (1875 - 1940), Carl Johan Forsberg (1868-1938) og Hedvig Frydensberg (1867-1956) og hentede inspiration hos hinanden. Men disse kunstnere var kendte, da de kom til Fanø, og man kan derfor ikke give dem fællesbetegnelsen fanømalere.

 

De er alle inspireret af strømningerne fra Europa i slutningen af det 19. århundrede, nemlig symbolismen og flere af dem også af jugendstilens dekorative kunst. Både hos Rohde, Dohm og Forsberg afspejler det malede landskab et symbolsk landskab og er udtryk for sjælelige tilstande. I Hedvig Frydensbergs malerier fornemmer man den spirende 

modernismes interesse for farvernes udtryk.

Johan Rohde

 1856 - 1935

Johan Rohde blev optaget på Kunstakademiet 1882. I reaktion mod den utidssvarende undervisning tog han initiativ til dannelsen af Kunstnernes Frie Studieskoler. Rohde var i 1891 sammen med bl.a. J.F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi også drivkraften bag stiftelsen af Den Frie Udstilling som et opgør med Kunstakademiets traditionelle kunstopfattelse. Rohdes malestil var påvirket af de franske symbolister og en fascination af en tidlig nederlandsk renæssancestil. Han omsatte indtryk fra den synlige verden til en symbolsk verden, hvor omdrejningspunktet var Rohdes egen sjæletilstand.


I billederne Optrukne skibe på stranden fra 1920 og Lægter i Vadehavet fra 1910 viser han sin optagethed af symbolismen, hvor hans motiver af ensomt beliggende skibe på stranden rummer en tavs stemning og symbolik.

I 1908 havde Rohde købt huset Øster Land 10 i Sønderho. Den dag i dag ses de store ateliervinduer i husets østgavl.


Ud over at male udførte han også mange smukke arbejder inden for sølvsmede- og møbelkunst. Mange kender utvivlsomt bestikket Kongemønstret, som han skabte for Georg Jensens Sølvsmedje.


Heinrich Dohm 

1875 - 1940

Ligesom Johan Rohde blev Dohm repræsentant for en symbolistisk retning, hvor landskabets elementer fremstilles i et besjælet eller guddommeligt skær. Ligesom Johan Rohde blev Dohm repræsentant for en symbolistisk retning, hvor landskabets elementer fremstilles i et besjælet eller guddommeligt skær.

 

Dohm kom til til Fanø omkring 1914, hvor det i høj grad var friluftsmaleriet, som havde hans interesse. Gennem årene blev det således til utallige billeder med motiver fra Sønderho Havn og sommerliv i klitterne. Men Dohm var en alsidig maler, som primært ernærede sig gennem portrætmaleriet. Blandt prominente personer portrætterede han bla. sin gode ven, statsminister Thorvald Stauning og K.K. Steincke. Blandt Dohms hovedværker på Fanø er Sankt Hans Aften Sønderho Havn (1911) , Gudstjeneste i Sønderho Kirke (1926) og Kvinder på stranden (1932).


Dohm købte i 1920’erne husene Øster Land 5, hvor han indrettede atelier, og Digevej 31. Hver sommer til hans død i 1940 tilbragte han længere perioder på Fanø.

Carl Johan Forsberg

 1868 - 1938

Forsberg viste en anden tilgang til symbolismen, som var lige så inderlig som hos Rohde og Dohm, men det var specielt akvarelmaleriet, som han udviklede gennem sin karriere.


Hans billeder er præget af inspirationen fra jugendstilen, hvor ornamentale og svungne former er fremtrædende og udtrykt med stor kolorisme, som det ses i billedet Våren fra 1930.

Forsbergs symbolistiske jugendstil træder også markant frem i værkerne Havmåger, Sønderho (1917) og motivet af Sønderho Havn ved Nat fra 1922.

Om Forsberg, der bosatte sig i Sønderho  omkring 1910, hvor han købte det store hus Landevejen 7 ( i dag Billedkunstforbundets hus), skrev Fanø Ugeblads redaktør Christian Sneum ved Forsbergs død i 1938: ”Hans motiver var hentet fra Europas forskellige egne. Det var ikke alene pragtfulde ting fra de nordlige lande, men også farveglødende, betagende billeder fra syden. Ind imellem landskaber og interiører fremtrådte glimrende blomster- og dyrebilleder. – Forsberg hørte til de lykkelige malere, der fandt nøglen til kunstens paradis. Med hvert af sine penselstrøg malede han sin flammende sjæl ind i billedet”.

Hedvig Frydensberg

1867 - 1956

Frydensbergs malestil var præget af både postimpressionismen og symbolismen. I 1910-11 var hun elev på Académie Ranson i Paris, der på den tid var et populært øvelsessted for udenlandske kunstnere. Her modtog hun blandt andet undervisning af Pierre Bonnard (1867-1947). Hendes bekendtskab med Fanø begyndte, da hun besøgte Carl Johan Forsberg. Hun blev så begejstret for øen, at hun i 1929 købte Toftestien 6, men de tidligste af hendes billeder fra Fanø er fra 1916.


Frydensberg malede fortrinsvis portrætter, men var også optaget af det mere symbolistiske maleri, hvor portrætterne er underordnede. I Kvinder på mole ved hav fra 1916 fremstiller hun i store og rene farveflader fire kvindelige personer, som er travlt optaget af husligt arbejde. Hendes interesse er ikke selve figurportrætterne eller en beskrivelse af deres arbejde. Frydensberg er langt mere optaget af kompositionen og farvefladerne. Motivet er ikke underlagt et dybere perspektiv, men fremstår i højere grad som et flademaleri, hvilket var i tråd med den spirende modernisme.